Թեմա՝ Բնական թվեր և զրո: Թվանշաններ, թվերի գրառումը:

Հաշվելիս առաջացած 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12… թվերը կոչվում են բնական թվեր, (0-ն բնական թիվ չէ): Յուրաքանչյուր թվանշան, սկսած 2-ից, որոշակի քանակով մեկերի գումարի նշանակումն է: Օրինակ 8 թվանշանը՝ ութ մեկերի գումարի նշանակումը:

Ցանկացած թիվ կարելի է գրի առնել տասը թվանշանների միջոցով այն բանի շնորհիվ, որ թվի գրառման մեջ թվանշանի իմաստը կախված է նրա գրության դիրքից:

 1. Պատասխանի՛ր հարցերին:

Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր: Այն թվերը, որոնցով մենք հաշվում ենք։

Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը: Ամենափոքր բնական թիվը 1-ն է։

Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի: Գոյություն ունի 10 թվանշան։

 • Քանի՞ թվանշան կգործածվի 18 էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար: Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ: 1․ 27 թվանշան։ 2․ 0,1,2,3,4,5,6,7
 • Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է: Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա: Պատ․՝500/683
 • Քանի՞ տասնյակ է պարունակում հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում.

69, 6 տասնյակ 78, 7տասնյակ 98, 9տասնյակ 54, 5տասնյակ 36, 3տասնյակ

 • Քանի՞ հարյուրյակ է պարունակում հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում.

140, 1հարյուրյակ 501, 5հարյուրյակ 968, 9հարյուրյակ 874, 8հարյուրյակ 658, 6հարյուրյակ 254 2հարյուրյակ

 • Թվանշաններով գրի՛ առեք այն թվերը, որոնք պարունակում են
 • Մեկ հարյուրյակ և հինգ միավոր (105)
 • Չորս հարյուրյակ, ութ տասնյակ և ինը միավոր (489)
 • Ինը հարյուրյակ, հինգ տասնյակ և յոթ միավոր (957)
 • Մեկ հազարյակ և մեկ միավոր (1001)
 • Յոթ հազարյակ և երկու տասնյակ (7020)
 • Երեք հազարյակ և երկու հարյուրյակ (3200)
 • Կատարե՛ք գործողությունները.
 • 115-657+47=589
 • 165-119+1039=1095
 • 1087-291+2537=3333
 • Առաջին գրքում կա 436 էջ, երկրորդում՝ առաջինից 108 էջով պակաս, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 200 էջով ավելի: Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում:
 • Լուծում 1. 436-108=208 2. 208+200=400
 • Պատ․՛400

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s