20․04․2021

1.Համեմատիր.

7/9 > 5/9

12/23 < 21/23

91/154 > 49/154

2.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրիր < և > նշաններից մեկը:

41/52 > 38/52

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

● > +

● <

3.Դասավորիր կոտորակները աճման կարգով.

35/48 , 14/48, 42/48, 11/48 , 48/48 , 7/48

7/48, 11/48, 14/48, 35/48, 42/48, 48/48․

4.Ավարտիր կոտորակների համեմատմանը վերաբերող հետևյալ պնդման ձևակերպումը:

Հավասար-երկու-ավելի մեծ է այն, որի համարիչն ավելի մեծ է, և ավելի-է այն-, որի-ավելի փոքր է:

5.Արտահայտիր մետրերով.

14 կմ 180 դմ=1418մ

150 դմ 2500 սմ=40մ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s