Մայրենի

Հովհաննես Շիրազ –
Թագադրում
  1. Բացատրիր հրովարտակ բառը։ Կազմիր նախադասություններ այդ բառով։ Հրովարտակ-նշանակում է հրաման։ Թագավորը մի օր խիստ հրովարտակ ասեց։
  1. Բանաստեղծությունից դուրս գրիր գործողություն ցույց տվող բոլոր բառերը։ Արթնացավ, կանչել,լալ,ելնեմ, համբուրել, գնամ, գալ,բերլ, բարձրանալ, առնել, հագնել, թագադրել, արձակել, կարկաչել, ծաղկել, կանաչել, չգնալ, հավերժանալ, բեկվել, ցնծալ, սիրել,  հավերժանալ, թագավորել։
  2. Բանաստեղծությունից դուրս գրիր բանաստեղծի հրովարտակը։ Որ աղբյուրները հավերժ կարկաչեն,Որ ծաղկեն լեռներն իմ արևանիստ,Որ ծով դաշտերը հավերժ կանաչեն,Որ գարունները գան ու չգնան,Որ հավերժանան զմրուխտ դրախտով,Որ բեկվի իմ դեմ խորհուրդը մահվան,Որ մարդը ցնծա հավերժի բախտով:
  3. Բացատրիր բանաստեղծության վերնագիրը։ Թագադրում-այսինքն թագ դնել։
  4. Ինքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը։ <Գարնան թագավորը>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s