Սասունցի Դավիթ

  1. Բնութագրիր Ձենով Օհանին: Ձենով Օհանը վախկոտ էր և զըրընգուն։
  2. Նկարագրիր գառնարած Դավթի հագուստը: Նրա շորորերը ճղված էին, հին էին։
  3. Մի բնակչի անունից պատմիր Դավթի գառնարածության մասին (բանավոր):
  4. Վերնագրիր 5-րդ և 6-րդ հատվածները: 5-Դավիթի նոր ընտանիքը 6-անհաջող աշխատանքը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s