09․03․2021

1.Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում 60 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ ժամում նա կգնար այդ ճանապարհը, եթե արագությունը մեծացներ 20 կմ/ժ-ով:

t=4 ժ

v=60 կմ/ժ

t.v=240

Նոր արագությունը v=80 կմ/ժ

Ճանապարհը s=t.v=240

t=240:80=3 ժ

2.A և B վայրերից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու հեծյալ: Հանդիպման պահին պարզվեց, որ A վայրից մեկնողն անցել է 25 կմ ճանապարհ: Կարո՞ղ ես հաշվել, թե այդ պահին որքան էր մյուս հեծյալի հեռավորությունը A վայրից:

25A

Պատ․՝ 25կմ

3. Կատարիր գործողությունները.

4 կգ 600 գ+12 կգ 500 գ+3կգ 400 գ+500գ=21 կգ

2 օր 18 ժ+3ր 12 ժ +6ժ+12 ժ=7 օր

4. Տրված թվերի բազմությունից ընտրիր այն թվերը, որոնք՝

ա) 2-ի բազմապատիկ են 2,10,50,124,280,1452,4000,5552.

բ) 10-ի բամապատիկ են 10,50,280,4000

2, 5, 7, 10, 50, 75, 124, 280, 315, 1452, 5213, 4000, 5551, 5552

5.Գրիր այն բոլոր երկնիշ թվերը, որոնց թվանշանների գումարը 9-ի բազմապատիկ է:

9,18,27,36,45,54,63,72,81,90,99

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s