01.03.2021 մաթեմատիկա

1.Հետևյալ թվերից դուրս գրել զույգ թվերը.

14,52,47,850,635,1400,2252,898,43

14,52,850,1400,2252,898.

2.Ընտրիր ճիշտ պնդում(ներ)ը:

· Եթե թվի վերջին թվանշանը 8-ն է, ապա թիվը կենտ է: Ոչ որովհետև եթե վերջին թիվը զույգ է ուրեմն կենտ թիվ չէ։

· Եթե թվի վերջին թվանշանը 1-ն է, ապա թիվը զույգ է: Ոչ որովհետև վերջին թիվը կենտ է։

· Զույգ թվերի գրառման վերջին թվանշանը 0, 2, 4, 6, 8 թվերից որևէ մեկն է: Այո

· Եթե թվի առաջին թվանշանը 9-ն է, ապա թիվը կենտ է: Այո որովհետև իննը կենտ թիվ է։Ոչ

· Կենտ թվերի գրառման վերջին թվանշանը 1, 3, 5, 7, 9 թվերից որևէ մեկն է:9Այո

· Զույգ թվերի գրառման առաջին թվանշանը 0, 2, 4, 6, 8 թվերից որևէ մեկն է:Ոչ

3. Ստուգիր՝ ճի՞շտ է արդյոք կատարվել բաժանումը.

2079:2=1039(1 մն.) Ճիշտ է

4.Ի՞նչ մնացորդ կստացվի.

(203+1):3=68

(20304+1):47= 432

(2*3*4*5+1):5=24(1մն)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s