Հարցեր

1. . Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։

Լուծում։ 15-3=12

12+4=16

2. Գրիգորի մայրը պատրաստել է երեք տեսակ կարկանդակներ: Հայտնի է, որ կարտոֆիլով կարկանդակների քանակը 4-ով պակաս է պանրով կարկանդակների քանակից, իսկ մսով կարկանդակները 5-ով ավելի են կարտոֆիլով կարկանդակների քանակից: Ո՞ր տեսակ կարկանդակներն են ամենաշատը:

Մսով կարկանդակը ավելի մեծ է քան կարտոֆիլով կարկանդակը։

3. Գտիր տարբեր թվանշաններով գրվող այն ամենափոքր հնգանիշ թիվը, որի տասհազարավորների, հարյուրավորների և միավորների կարգերում գրված թվանշանների արտադրյալը 8 է, իսկ մնացած կարգերում գրված թվանշանների գումարը՝ 6։ 86.868.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s