Մայրենի

  1. Կարմիրով նշված բառերը բաժանիր բաղադրիչների, յուրաքանչյուրի դիմաց նշիր բառի տեսակը ըստ կազմության: նախիր-նախ+իր,ընդարձակ-ընդ+արձակ։
  2. Թվարկիր հեքիաթի հերոսներին, բնութագրիր յուրաքանչյուրին մեկ դիպուկ բառով: Շահ-Մար, աղվես, ջաղացպան, թագաոր, հեղինակ, չախչախ թագաոր։
  3. Հնձվորներից մեկը տուն գալով, ինչպե՞ս կպատմի կնոջը պատահածի մասին:
  4. -Այ կին այսօր ես իմ համար հանգիստ առն էի հնձում, ճանապարհով մի աղվես անցավ ասաց որ եթե թագավորը այստեղով անցնի կասեք որ այս հողերը չախչախ թագավորինն են։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s