Մայրենի

Առաջադրանքներ՝

1.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր՝ Ան-ձյուն, հեքիաթային, ան-թիվ, բժիշկուհի:

2.Մեկ բառով գրիր.

Քար ունեցող-քարոտ
Կեղտ ունեցող-կեղտոտ
Մուր ունեցող-մրոտ
Յուղ ունեցող-յուղոտ
Ժանգ ունեցող-ժանգոտ
Փուշ ունեցող-փշոտ
Ցեխ ունեցող-ցեխոտ

3.Հետևյալ վերջածանցներով կազմիր նոր բառեր,
յուրաքանչյուր ածանցով երեքական բառ:

որսորդ-ական-գոյական, կենդանաբանական
սառնարան-արան-
շնորհաոր-ավոր-սքհաոր
թնդանոց-անոց-
շունիկ-իկ-
տնակ-ակ-

4.Հետևյալ նախածանցներով կազմիր նոր բառեր:

ան-ան սիրտ
վեր-վերջալույս
գեր-գերի
ընդ-ընդհատել

5.Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:

Գրք-ային, գր-քից, մեք-են-այով, քաղ-աքից, ան-գլուխ, մս-ոտ, մս-ից, քաղաք-ային, յուղ-ոտ, բախտ-ից, ան-բախտ, գլխ-ավոր, գլխ-ով, մար-մնին, ան-մարմին:

Ածանց և վերջավորություն

Բառերի կազմությունն ուսումնասիրելիս շատ կարևոր է ածանցները տարբերել վերջավորությունից:

Ածանցները, բառին ավելանալով, փոխում են բառի ձևը և իմաստը. Օրինակ՝ սենյակ-սենյակային, քար-քարոտ, լույս-լուսավոր

Վերջավորությունները, ավելանալով բառին, փոխում են բառի ձևը, բայց իմաստը մնում է նույնը, օրինակ՝ սենյակ-սենյակում, քար- քարեր, լույս-լույսից

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s