Մայրենի

Առաջադրանքներ՝

1.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւ: Արմատներն ընդգծիր:

Օրինակ՝ մայրություն – մայր + ություն

ան+ամոթ, ամպ+ոտ, քար+ոտ, օդ+ային, դժ+գոհ, հեռ+ավոր, բարու+թյուն, գրա+վոր, անո+րոշ,  տհ+աճ:

2. Գտիր հետևյալ բառերի ընդհանուր արմատները:

ամառանոց, ամառային-ամառ-ամառվա։
ջերմություն, ջերմանավ-ջերմ-ջերաստիճան։
նավահանգիստ, նավավար-նավ։
վարիչ, վարել, ղեկավար-ղեկ։
հազարավոր, հազարամյակ-հազաերորդ-հազար։

3. Կազմիր նոր բառեր հետևյալ արմատներով՝

քար-որդ, հող-մ, դաս-վար, տուն-իկ, երկար-ություն, հերոս-ներ, սխալ-վել։

4.Կազմիր բառեր հետևյալ ածանցներով՝

Շնորհ-ավոր, ժողով-ուրդ, որդ-ի, շարունակ-ական, վառ-արան,  վ-անք, կարմրավուն-ավուն։

5.Գրիր մեկ բառով՝

մարդ, որը լողում է-լողորդ։
մարդ, որը հեծանիվ է քշում-հեծանվորդ։
մարդ, որը մեքենա է վարում-վարորդ։
մարդ, որը ճամփա է գնում-ճամփորդ։
մարդ, որն առաջնորդում է-առաջնորդ։
մարդ, որը որս է անում-որսող։
մարդ, որն անցնում է ինչ-որ տեղով-անցորդ։
մարդ, որը գնումներ է կատարում-գնորդ։

Ո՞ր ածանցը ավելացավ բոլոր բառերը կազմելիս:

Բառերը կազմելիս ավելացավ որդ ածանցը։

6.Ի՞նչ բաղադրիչներից են կազմված գետակ, անբիծ, քարափ, ծով, ձոր, դասարան բառերը: Բաժանիր բաղադրիչների: Օրինակ՝ մայրիկ-մայր+իկ, անտուն-ան+տուն, գրատախտակ-գիր+ա+տախտակ, սեղան-չի բաժանվում և այլն:

Գետակ-գետ+ակ, անբիծ-ան+բիծ, քարափ-քար+ափ, ծով-ծով, ձոր-ձոր, դասարան-դաս+արան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s