Ը-ի ուղղագրությունը

Ընկեր, ընթերցել, ընթանալ, ընտրել բառերով կամ նրանց արմատներով 2-ական բառ կազմիր:

Ընկեր-ընկերասեր, ընկերություն, դասընկեր, գործընկեր, խաղընկեր։

Ընթերցել-ընթերցելի, անընթերցելի։

Ընթանալ-արագընթաց,

Ընտրել-ընտրություն, անընտրելի։

Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր ը տառը: Բառարանի օգնությամբ բացատրիր և սովորիր քեզ անծանոթ բառերը:

Հյուրընկալ, անակնկալ, անընկալելի, ակնբախ, ձկնկիթ, սրընթաց, ճեպընթաց, ինքնըստինքյան, կորնթարդ, մթնկա, հատընտիր, գույնզգույն, անստորագիր, հետզհետե, ակնդետ, խոչընդոտ, անընդմեջ, ակնթարթ, մակընթացություն, մթնշաղ, ազգընտիր, վայրընթաց, զուգընթաց:

Ձկնկիթ-ձկան ձու։

Մթնշաղ-մութնուլույս։

Ճեպընթաց-Որտեղով կարելի Է արագ ընթանալ:

Ինքնըստինքյան-ինքնին, իր Էությամբ։

Մակընթացություն-օվկիանոսի կամ ծովի մակերևույթի պարբերական բարձրացումը:

Մթնշաղ-մութնուլույս, արշալույսի կամ վերջալույսի աղջամուղջ:

Հետզհետե-հաջորդաբար, իրար ետևից:

Խոչընդոտ-գործունեությունը՝ առաջընթացը՝ աշխատանքը ևն խանգարող հանգամանք:

Հետզհետե-հաջորդաբար, իրար ետևից։

3.Լրացրու բաց թողած տաոերը:

Աշուն է, զովաշունչ ու պայծառ մի ոսկեփայլ աշուն, ինչպիսին լինում է Արարատյան դաշտում: Ողկույզներով ծանրաբեռնված խաղողի այգիները փայլփլում են խայտաբղետ գույներով: Ծիրանագույն դեղձը, բուրումնավետ սերկևիլը ժպտում են իրենց երփներանգ սաղարթների գրկում: Ամենից գեղեցիկը թերևս արծաթազօծ փշատենին է՝ թավշապատ տերևներով, յուրօրինակ պտղով: Նրանց խիտ շարքերը ձգվում են ընդարձակ այգիների երկայնքով, ասֆալտապատ ճանապարհների եզրերով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s