Ամփոփում 17.11.2020

1.Կատարիր բաժանումը և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով:

1205:5=241

241×5=1205

4826:19=254

254×19=5080

2.Կատարիր բաժմապատկումը և արդյունքը ստուգիր բաժանումով:

412×6=2472

2472:6=412

231×11=2541

2541:11=231

3.Պատասխանիր բանավոր

  • Երեք թվերի գումար հարյուր է:Դրանցից երկուսի գումարը նույնպես հարյուր է:Որ՞ն է երրորդ թիվը:
  • Երեք թվերի արդադրյալը հարյուր է:Դրանցից երկուսի արտադրյալը նույնպես հարյուր է:Որ՞ն է երրորդ թիվը:
  • Ասա 23-ի և 36-ի միջև եղած թվերի քանակը:
  • Որն է 3450 – ի նախորդ թիվը:

4.Կատարիր բազմապատկումը

23×12=276

25×8=200

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s