Իմ պապը

  1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերն ու բացատրիր: Մաճ-արորի կոթը, որից բռնելով մաճկալը վար է անում: բահել-Բահով փորել: մանգաղ- Առարկայի մանգաղաձև մաս կամ մանգագաձև առարկա: Դաստակ-Աթոռի բազկակալ: շիկնել-Կարմրել, կարմրատակել, հուզմունքից՝ ամաչելուց ևն երեսը կարմրել: պաղել- Սառչել, սառույց դառնալ, սառցանալ, սառցային զանգվածի վերածվել:
  2. Բացատրիր հետևյալ բառերը՝ շիվ, պայտ, մարգ, մանգաղ, դաստակ, խորհել, ակոս, շիկնել, պաղել: Շիվ- Բարակ ու դալար ճյուղ, ոստ: Պայտ-Բանող անասունների (ձիու, ջորու, էշի, նաև եզան) սմբակի կամ կճղակի չափսով ու ձևով մարգ-Բանջարանոցում ակոսներով առանձնացված հողակտոր՝ որոշ մշակույթի համար, ածու: մանգաղ- Գյուղատնտեսական ձեռքի գործիք՝ կորացրած սուր բերանով և կարճ կոթով՝ խոտ և հացաբույսեր հնձելու համար: դաստակ-Գյուղատնտեսական ձեռքի գործիք խորհել-տածել, միտք անել մի բանի մասին: ակոս- Ընդհանրապես ակոսանման փոս։ շիկնել-Կարմիր գույն ստանալ, պաղել-Սառչել, ոգևորությունը՝ հոգեկան ջերմությունը՝ սերը նվազել՝ պակասել:
  3. Բնութագրիր պապին:
  4. Պապը աշխատասեր էր։ Նա բարի մարդ էր և նա չեր հոգնում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s