Ստեփան Զորյան «Չալանկը»

Առաջադրանքներ

1. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր ընդգծված բառերը:

Հատընդհատ-ընդհատական, պարբերաբար ընդհատվող

Տարակուսով-երկմտել, վարանել

Հախուռն-համարձակ, խիզախ

Պատկառանքով-հարգանքի զգացում, պատիվ, պատվազգացում

Քյոխվի-գյուղի կառավարիչ, տանուտեր, գյուղապետ

2. Պատմվածքից դուրս գրիր քեզ համար անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Քյոխվի-գյուղի կառավարիչ, տանուտեր, գյուղապետ

Հախուռն-համարձակ, խիզախ

3. Պատմվածքից դուրս գրիր Չալանկին նկարագրող հատվածները:

Մեր Չալանկը մի սև, բրդոտ շուն էր, կուրծքն ու վիզը ճերմակ, որ հեռվից թվում էր սպիտակ վզկապ։

4. Վերնագրիր առաջին հատվածը:

Չալանակի մասին

  1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր: Լուսամատ-լուսեղեն՝ լույսի պես սպիտակ մատներով:
  2. Կազմիր նախադասություններ ընդհատել, տարօրինակ, զարթնել բառերով: Ես կարդում էի իսկ իմ քույրիկը ինձ ընդհատեց։ Ես մեր տանը լսեցի տարորինակ ձայն։ Ես գիշերը միամիտ զարդնեցի։
  3. Ի՞նչ առածներ գիտես շան մասին: Գրիր։ Շանը հետ հնգերաց, մհակը ձեռքատ վեր մե քցել։ (Արցախ), շունը շան միս չի ուտի։
  4. Վերնագրիր հատվածը: Չալանակը առաջին անգամ ձյուն տեսավ։
  1. Հատվածից դուրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառերը, օրինակ՝ խնդրել- թ լսում ենք, դ գրում։ Հետևեցի-եվ լսում ենք, և գրում ենք։ Դարձյալ-ց լսում ենք, ձ գրում ենք։ Չկային-ի լսում ենք, յ գրում ենք։
  2. Վերնագրիր 3-րդ հատվածը: Չալանակի ուրախությունը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s