01․10․2020

1.       Հաշվիր` օգտվելով գումարման տեղափոխական հաըկությունից: 

393+600+7+3000=7+393+3000+600=4000 

6480+224+500+200=200+224+500+6480=7404 

796+200+4+450=4+450+796+200=1 450 

38000+6550+2000=6550+38000+2000=46 550 

2.       Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմից: 48մմ+18մմ=66

 3.       Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե լայնությունը 20 սմ է, իսկ երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից: 20×2=40

4.       Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն: 
1500:300-40×5-15=0 

4500:90-40×7-630=0 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s