Կոմիտաս «Ճանապարհ»

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։
Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի…
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

  1. Բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր բառերը: Կարող ես դիմել բառարանի օգնությանը: Քառշ գալ գետնին, ծաղկել, որը թևեր ունի։
  2. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) : Ճամփի։
  3. Բառարանից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ բառի այլ հոմանիշները: Ճամբորդ։
  4. Ինչպիսի՞ն կարող է լինել ճանապարհը, գրիր ճանապարհը նկարագրող բառեր: Երկար, ուղիղ, կարճ։
  5. Ի՞նչ ճանապարհի մասին է խոսում Կոմիտասը: Ուղիղ չանապարհի մասին։
  6. Ներկայացրու մի հետաքրքիր դեպք, որ կարող է տեղի ունենալ այդ ճանապարհին:

Մարդկանց և կենդանիների ճանապարհի մասին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s