Կոմիտաս

Ծառեր, թըփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սընաւ։

Սաղարդ–սաղարդ սարսելով,
Ոսկի տերեւ դարսելով
Աշուն քընավ։

Տարափ ու բուք փըչելով,
Վայուն–մայուն ճըչելով՝
Աշուն ծընավ։

  1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բացատրիր: սարսելով, դարսել, Տարափ։
  2. Տարվա ո՞ր եղանակն է նկարագրված բանաստեղծության մեջ: Գարուն։
  3. Վերնագրիր բանաստեղծությունը: Աշուն։
  4. Վերնագրիր բանաստեղծության յուրաքանչյուր տունը: 1․ Աշուն 2․ Ոսկի 3․ Տարափ։
  5. Նկարիր բանաստեղծության այն տունը, որն ամենաշատը հավանեցիր:
  6. Անգիր սովորիր բանաստեղծությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s