27․09․2020

Առաջադրանք 25.09.2020

1. Երկու եղանակներով գրիր թվերը կարգային միավորների գումարի տեսքով:

8264 = 8 x 1000 + 2 x 100 + 6 x 10 + 4

32786 = 3 x 10000 + 2 x 1000 + 7 x 100 + 8 x 10 + 6

4632 = 4 x 1000 + 6 x 100 + 3 x 10 + 2

785612 = 7 x 100000 + 8 x 10000 + 5 x 1000 + 6 x 100 + 1 x 10 + 2

2. Գտիր ամենափոքր քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ օգտագործվում են միայն 3, 4 և 8 թվանշանները (բոլոր երեք թվանշանները պետք է մասնակցեն): 3348

3. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով.

Օրինակ` 4 հազ. + 1տ. + 6մ. = 4016

7 հազ. + 3տ. + 5մ. = 7035

6 հազ + 4հ. + 8տ + 9 = 6489

700000 + 50000 + 6000 + 70 + 6= 756076

30000 + 7000 + 9= 37009

4×10000 + 8×1000 + 2×100 + 4×10 + 1×1= 48240

9 x1000 + 5×100 + 6×10 + 7×1 = 9567

4. Ի՞նչ կկատարվի 2014 թվի հետ, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 9-ով: 2914

b) Ի՞նչ կկատարվի 4125 թվի հետ, եթե նրա գրության չորրորդ կարգում գրված թվանշանը մեծացնենք 2 անգամ: 8125

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s