Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք 24.09.2020

1. Հաշվել.

1կգ= 1000 գ

2տ= 2000 կգ

3տ = 30 ց

10սմ = 100 մմ

25մ = 250 սմ

75դմ= 750 մմ

1. Գրիր այն թիվը, որը պարունակում է 1-ին կարգում՝ 5 կարգային միավոր, 3-րդ կարգում՝ 6 կարգային միավոր: 605

2. Թվի գրառության մեջ ինչ է ցույց տալիս յուրաքանչյուր կարգում գրված թվանշանը (գրել դասարանում գրված օրինակի նման):

489347

7-ը ցույց է տալիս, որ միավորների կարգում կա 7 միավոր։

4-ը ցույց է տալիս, որ տասնավորների կարգում կա 4 տասնյակ։

3-ը ցույց է տալիս, որ հարյուրավորների կարգում կա 3 հարուրյակ։

9-ը ցույց է տալիս, որ հազարավորների կարգում կա 9 հազարյակ։

8-ը ցույց է տալիս, որ տասհազավորների կարգում կա 8 տասհազարյակ։

4-ը ցույց է տալիս, որ հրյուրհազարավորների կարգում կա 4 հարյուր հազարյակ։

3. A) Ի՞նչ կկատարվի 1448 թվի հետ, եթե նրա գրության երկրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 0-ով: 1408

b) Ի՞նչ կկատարվի 2368 թվի հետ, եթե նրա գրության չորրորդ կարգում գրված թվանշանը մեծացնենք 5-ով: 7368

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s