23.09.2020

Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

  1. Տրված է 2584 քառանիշ թիվը:

Որոշիր այս թվի հազարավորների կարգում գրված թվանշանը:

Պատասխան՝ 2

2. Որոշիր, թե 1024363 թվի գրառման մեջ ո՞ր կարգում է գրված 6 թվանշանը:

Տեղադրիրհետևյալբառերիցմեկը՝միավորներիտասնավորներիհարյուրավորներիհազարավորների, …:

Պատասխան՝ տասնավորների:

3. Պարզիր, թե 301138 վեցանիշ թվի գրառման մեջ ո՞ր կարգում (կարգերում) է գտնվում 3 թվանշանը: Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

  • հարյուրավորների
  • տասնավորների
  • միավորների
  • տասհազարավորների
  • հարյուրհազարավորների
  • հազարավորների

4.Պարզիր, թե 379 թվի ո՞ր կարգում է գտնվում 3 թվանշանը:

Տասնավորների կարգում։

Պատասխան՝ թիվը գտնվում է   կարգում:

5. Տրված է 8500 քառանիշ թիվը:

Որոշիր այս թվի կարգերում գրված թվանշանները:

Պատասխան՝

այս թվի միավորների կարգում գրված է `0

այս թվի տասնավորների կարգում գրված է `0

այս թվի հարյուրավորների կարգում գրված է ,5

այս թվի հազարավորների կարգում գրված է `8

6. Գրիր այն վեցանիշ թիվը, որը ունի 6 միավոր, 5 հազարյակ և 4 հարյուրյակ:

Պատասխան ՝ 635416

7. Կատարիր գործողությունները

18+26=44-14=30+28=58-38=20+45=65-47=18

8. <<Երազներ>> գիրքն արժե 2550 դրամ, որը 4520 դրամով էժան է <<Մենք ենք և մեր մոլորակը>> գրքից: Որքան պետք է վճարել այդ երկու գրքրը գնելու համար:

2550:4520=2000

2000+2550=4550

9.

ա) 7637,7630,7623,7616,7609 բ) 7616,7624,7632,7640,7648

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s