Ասածվացքներ

 • Ագռավի հետ ընկերացար, կեղտը կտուցիդ պիտի լինի։
 • Աղվեսի բերանը խաղողին չի հասնում, ասում է՝ խակ է։
 • Աղքատը, որ հավ կուտե, յա հավն է հիվանդ, յա՝ աղքատը։
 • Ամեն փայտ շերեփ չի դառնա, ամեն սար՝ Մասիս։
 • Ամենին մի աչքով է նայում։
 • Անճարը կուտի բանջար։
 • Անձրևից փախան՝ կարկուտի տակ ընկան:
 • Աշխարհը մի խոսքի է, ժամանակը ոսկի է։
 • Աչքը ինչ տեսնար, սիրտը չի մոռնար։
 • Առաջ մտածիր, հետո խոսիր։
 • Առողջ եզին փտած դարմանն ի՞նչ կանի:
 • Առուն թռի նոր տռի։
 • Արտը խախուտ, մահանան՝ կարկուտ։
 • Արջը յոթ երգ գիտի, յոթն էլ տանձի մասին։
 • Արևին ասում է դուրս մի արի՝ ես դուրս եմ եկել։
 • Արևն ամպի տակ չի մնա։
 • Աչքը աչքից կամաչի։
 • Աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն։
 • Աշխարհը փալասով ծածկած չի:
 • Ախպերը ախպորը մեռնելը չի ուզի, բայց վատ ապրելը կուզի։
 • Ալյուրը մենք մաղեցինք, փախլավան ուրիշները կերան։
 • Գայլի գլխին Ավետարան են կարդում, ասում է՝ շուտ արէ՛ք, հոտս գնաց։ կամ Գելի գլխին Ավետարան են կարդում, ասում է. Շուտ արա, ոչխարը սարովն անցավ։
 • Գառը՝ գարնան, ձյունը՝ ձմռան։
 • Գետն ամեն անգամ գերան չի բերի։
 • Գետն ընկնողը անձրևից չի վախենա։
 • Գիտունի հետ քար քաշիր, բայց անգետի հետ փլավ մի կեր։
 • Գյուղը կանգնի՝ գերան կը կոտրի։
 • Գողը գողից գողացավ, Աստված տեսավ՝ զարմացավ։
 • Գող՝ սիրտը դող։
 • Գուցէ ուզեցավ իրեն գցի հորը, դու էլ կը՞ գցես։
 • Եզը որ ընկավ՝ դանակավորը կշատանա:
 • Եկաւ ունքը սարքի՝ աչքն էլ քոռացրեց։
 • Ես աղա ու դու աղա, բա մեր աղունն ո՞վ կաղա։
 • Երբ որ կացինը եկաւ անտառ, ծառերը ասացին… Կոտը մերոնցից է։
 • Երբ որ մեծնաս այս ամենը կմոռնաս։
 • Երգեր շատ գիտեմ, բայց երգել չգիտեմ։
 • Եօթ անգամ չափիր, մէկ անգամ կտրիր(հին հրեական ասացվածք):
 • Երեխային գործի դիր՝ ետևից գնա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s