Գորգի տակ

Աղջիկը բարձրացրեց գորգի ծայրին ու հայտնվեց դրա տակ։

և տեսավ հրաշալի երևակայական վագռին ու ձիունև պարզվում է որ վագռն ու ձին ունեն տուն։Աղջիկքը թակեց դուռը վագռն ու ձին ասացին։Ով է աղջիկը ասաց։Եսեմ վագռն ու ձին բացեցին դուռը և

տեսան աղջկան և ասացին։Ինչես անում այստեղ պատասխանեցին վագռն ու ձին։Պարզվեց որ նրանք աղջկանից թաքցնում էին բայց ինչ հմ և նրանք ասացին աղջկան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s